close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner
What the Constitution Means to Me | Amazon Prime (2020)

What the Constitution Means to Me | Amazon Prime (2020)

เรื่องย่อ : เรื่องราวการผลิตนักแสดงสดบรอดเวย์ของละครของ Heidi Schreck นำเสนอหลายแง่มุมมุมมองทางประวัติศาสตร์และประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา.

banner banner