close banner

close banner
banner banner banner
Tomorrowland (2015) ผจญแดนอนาคต

Tomorrowland (2015) ผจญแดนอนาคต

วัยรุ่นที่เปี่ยมไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์อัจฉริยะชายอดีตเริ่มภารกิจในการเปิดเผยความลับของสถานที่แห่งหนึ่งในเวลาและสถานที่ที่มีอยู่ในความทรงจำรวมของพวกเขา