close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner
The.Concubine[2012]

The.Concubine[2012]

ในสมัยโชซอน .. นางสนมของพระเจ้า ... (จุด จุด จุด) วางแผน ที่จะโค่นพระเจ้า ... (จุดจุดจุด) เพื่อดันคนของตัวเองขึ้นตำแหน่งสูง ๆ และดันให้ ลูกชาย ที่ไม่ใช่ลูกชายของตัวเอง แต่เป็นองค์รัชทายาทซองวอน ที่ตัวเองคุมได้ขึ้นครองบัลลังก์

banner banner