close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner
The Glorias (2020)  กลอเรีย

The Glorias (2020) กลอเรีย

เรื่องราวของไอคอนสตรีนิยมในวัยเด็กของ Gloria Steinem และอิทธิพลที่มีต่อชีวิตของเธอในฐานะนักเขียนนักเคลื่อนไหว และนักจัดรายการเพื่อสิทธิสตรีทั่วโลก!!!.

banner banner