close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Serious Men (2020) อัจฉริยะหน้าตาย

Serious Men (2020) อัจฉริยะหน้าตาย

เมื่อหนุ่มสลัมเริ่มสร้างคำโกหกเพื่อไต่เต้าสถานะทางสังคมที่เขาเฝ้าฝัน อุบายครั้งนี้อาจเป็นอันตราย โดยเฉพาะต่อลูกชายตัวน้อยของตนเอง.

banner banner