close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Searching for Bobby Fischer (1993) เจ้าหมากรุก

Searching for Bobby Fischer (1993) เจ้าหมากรุก

เมื่อพ่อค้นพบว่าลูกชายวัย 7 ขวบเป็นอัจฉริยะหมากรุกผู้เดินหมากเร็วได้เก่งกาจ เขาก็จ้างปรมาจารย์หมากรุกมาสอนลูกชายเพื่อเตรียมตัวลงแข่ง

banner banner