close banner

close banner
banner banner banner
Planet Earth: A Celebration (2020)

Planet Earth: A Celebration (2020)

คุณสมบัติพิเศษของทีวีเป็นการรวบรวมซีเควนซ์จาก ‘Planet Earth II’ และ ‘Blue Planet II’ ของ BBC America พร้อมคำบรรยายและดนตรีใหม่

banner banner