close banner

close banner
banner banner banner
Mother (2020) แม่

Mother (2020) แม่

เรื่องราวของแม่กับลูกชายชื่อว่าชูเฮ ผู้เป็นแม่เธอรู้สึกหวั่นใจเมื่อเขาเริ่มออกไปเผชิญโลกที่อยู่เหนือการควบคุมอันวิปริตผิดเพี้ยนของเธอ และได้ฉุดครอบครัวให้จมดิ่งสู่เรื่องราวเลวร้ายมากมาย

banner banner