close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Loyiso Gola Unlearning (2021) โลยิโซ โกลา โละทิ้งความรู้เก่า

Loyiso Gola Unlearning (2021) โลยิโซ โกลา โละทิ้งความรู้เก่า

เมื่อดาวตลกแห่งแอฟริกาที่มีนามว่าโลยิโซ ผู้ซึ่งได้ออกมาพูดถึงเรื่องเชื้อชาติ การเมืองและการกลั่นแกล้งแบบพิศดารที่แอบแฝงไปด้วยความตลกขบขัน

banner banner