close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner
I Care a Lot (2021) ห่วง... แต่หวังฮุบ

I Care a Lot (2021) ห่วง... แต่หวังฮุบ

ผู้ดูแลตามกฎหมายที่ศาลจัดหาหลอกยักยอกทรัพย์สินจากลูกความวัยชราจนติดอยู่ใต้การดูแลของเธอ แต่เป้าหมายรายสุดท้ายกลับมีไม้เด็ดที่คาดไม่ถึง..

banner banner