close banner

close banner
banner banner banner
Host (2020) แชทเรียกผี

Host (2020) แชทเรียกผี

เพื่อน 6 คนจ้างคนกลางเพื่อจับจองผ่าน Zoom ระหว่างล็อกดาวน์ แต่พวกเขาทำได้มากกว่าที่ตกลงกันไว้เพราะสิ่งต่างๆ ผิดพลาดอย่างรวดเร็ว เมื่อวิญญาณชั่วร้ายเริ่มบุกรุกบ้านของพวกเขา พวกเขาเริ่มตระหนักว่าพวกเขาอาจจะไม่รอดในคืนนี้

banner banner