close banner

close banner
banner banner banner
Hold On My Lady (2021) รอก่อน ท่านหญิงของข้า

Hold On My Lady (2021) รอก่อน ท่านหญิงของข้า

ซีรี่ย์จีน Hold On My Lady รอก่อน ท่านหญิงของข้า ซับไทย เกิดขึ้นในช่วงรุ่งเรืองของราชวงศ์หลี่เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เบ่งบานและเติบโตขึ้นระหว่างนายหนุ่มกับภรรยาของเขาในคฤหาสน์ฮัวซาร์ – นายพล

เลือกตอน / Episode

EP1
EP2
EP3