close banner

close banner
banner banner banner
Guardian of the Palace (2020) ศึกผู้พิทักษ์หินจันทรา

Guardian of the Palace (2020) ศึกผู้พิทักษ์หินจันทรา

Tianya และน้องสาวของเขาได้รับคำสั่งจากแม่ทัพ Feng Peichuan ให้ออกล่าสมบัติเพื่อค้นหาอัญมณีพระจันทร์สีทองเพื่อรักษาโรคระบาดในเมือง Heishui แต่แม่ทัพ Feng Peichuan มีแรงจูงใจอื่น ๆ ในการค้นหาสมบัตินี้

banner banner