close banner

close banner
banner banner banner
Critical Thinking (2020)

Critical Thinking (2020)

เรื่องจริงของทีมหมากรุกโรงเรียนมัธยมไมอามีแจ็คสันซึ่งเป็นทีมแรกในเมืองที่ชนะการแข่งขันหมากรุกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา