close banner

close banner
banner banner banner
Banyuki (2009)

Banyuki (2009)

ผลงานภาพยนต์ที่ถ่านทำจากการเเสดงละครเวทีเรื่องนี้ เล่าเรื่องของชายผู้บริสุทธิ์ที่ออกเดินทางล้างเเค้นหลังจากที่หนีออกมาจากคุกที่๔ุกกักขังมาเป้นเวลาหลาย 10 ปี

banner banner